Informationsplikt enligt. § 5 avsnitt. 1 E-Commerce-lagenSchrall GmbH - grafikschrall
Langang 19
A-9841 Winklern

email-adress : skicka förfrågan
telefonnummer:: +43 4822 7377
faxnummer: +43 4822 7426

Företagsledare: Bernhard Schrall
VAT Nummer: ATU61959358
Organisationssnummer: 267681z
Rättslig representant: Landesgericht Klagenfurt
Handelskammare: Kärnten Österrike
Fackgrupp tillhörande: reklam, handel och internettjänster
Myndighet: Bezirkshauptmannschaft Spittal a.d. Drau
Tillämpliga lagar: www.ris.bka.gv.atService and Support:→ Kontakta support


Integritetspolicy


Att skydda dina personliga uppgifter är väldigt viktigt för oss. Därför behandlar vi dina uppgifter endast utifrån de rättsliga bestämmelserna. I denna dataskyddsinformationen informerar vi dig om de viktigaste aspekterna av databehandlingen i samband med vår webbplats.

Namn och adress av den ansvarige


Den ansvarige enligt den allmänna dataskyddsförordningen och andra nationella dataskyddslagar av medlemsstaterna samt övriga dataskyddsbestämmelser är:

Schrall GmbH
Langang 19
A-9841 Winklern


Allmän information om databehandlingen


1. Utsträckning av behandlingen av personuppgifter


Vi samlar in och använder personuppgifter av våra användare principiellt endast i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla en fungerande webbplats och vårt innehåll och tjänster. Insamlingen och behandlingen av personuppgifter av våra användare sker regelbundet endast efter att användarens samtycke har inhämtats. Ett undantag gäller i sådana fall där en föregående inhämtning av samtycke är ej möjlig av faktiska skäl och behandlingen av uppgifterna är tillåten enligt lagstiftningen.

2. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter


Såvitt vi inhämtar samtycke för behandlingen av personuppgifter från den berörda personen används artikel 6.1 a i EUs allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som rättslig grund för behandlingen av personuppgifter.
Vid behandlingen av personuppgifter som krävs för att uppfylla en kontrakt varav den berörda personen är avtalspart används artikel 6.1 b GDPR som rättslig grund. Detta gäller även för behandlingsprocesser som krävs för att genomföra åtgärder innan avtalet ingås.
Såvitt en behandling av personuppgifter krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet som vårt företag omfattas av används artikel 6.1 c GDPR som rättslig grund.
Om behandlingen krävs för att bevaka ett berättigat intresse av vårt företag eller av en tredje part och om intressena, grundläggande rättigheterna och grundläggande friheterna av den berörda personen inte vägar mer än det förutnämnda intresset, används artikel 6.1 f GDPR som rättslig grund för behandlingen.

3. Radering av uppgifter och lagringsperiod


Personuppgifterna av den berörda personen raderas eller spärras så fort som syftet med bevaringen inte längre föreligger. Bevaringen kan ske utöver det när detta avses av den europeiska eller nationella lagstiftaren i unionsrättsliga bestämmelser, lagar eller andra föreskrifter som den ansvarige omfattas av. En blockering eller radering av uppgifterna sker även när en lagringsperiod som stadgas av de nämnda normerna har löpt ut, utom i fall att nödvändigheten av att bevara uppgifterna kvarstår för att ingå eller uppfylla en kontrakt.

Tillhandahållande av webbplatsen och skapandet av loggfil


1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen


Vid varje besök på vår webbplats samlar vårt system automatiskt in uppgifter och informationer av datorsystemet av den besökande datorn.
Därvid samlas in följande uppgifter:

- Information om typ av webbläsare och den använda versionen
- Användarens operativsystem
- Användarens internetleverantör
- Användarens IP-adress
- Datum och tid för besöket
- Webbplatser från vilka användarens system når vår webbsida
- Webbplatser som nås av systemet av användaren via vår webbsida

Uppgifterna lagras också i loggfilerna av vårt system. Lagringen av dessa uppgifter sker inte tillsammans med andra personuppgifter av användaren.

2. Rättslig grund för behandlingen av uppgifter


Rättslig grund för den temporära lagringen av uppgifterna och logfilerna är artikel 6.1 f GDPR.

3. Syftet av databehandlingen


Den temporära lagringen av IP-adressen i systemet är nödvändig för att leverera webbsidan till datorn av användaren. För detta måste IP-adressen av användaren sparas så länge som besöket varar.
Lagringen i loggfiler sker för att säkerställa att webbsidan fungerar. Dessutom tjänar uppgiftarna för att optimera webbsidan och för att säkerställa säkerheten av våra informationstekniska system. En utvärdering av uppgifterna i marknadsföringssyfte sker ej i detta sammanhang.
Dessa syften omfattar även vårt berättigat intresse av uppgiftsbehandlingen enligt artikel 6.1 f GDPR.

4. Lagringsperiod


Uppgifterna raderas så fort de inte längre krävs för att uppnå syftet för dess insamling. När det gäller insamlingen av uppgifter för att tillhandahålla webbsidan är det fallet när det rådande besöket är över.
När det gäller lagring av uppgifter i loggfiler är det fallet senast efter 7 dagar. En lagring utöver detta är möjlig. I detta fall raderas eller förvrängs IP-adresserna av användarna så att det inte längre är möjligt att tillordna den besökande klienten.

5. Möjlighet till överklagande och utradering


Insamlingen av uppgifterna för tillhandahållandet av webbsidan och lagringen av uppgifterna i loggfiler är absolut nödvändigt för att driva webbsidan. Således består det ingen möjlighet för användaren att överklaga.

Kontaktformulär och mejlkontakt


På vår webbsida finns det ett kontaktformulär som kan nyttjas för elektronisk kontakt. Änvänds denna möjlighet av en användare, förmedlas uppgifterna som matas in i indatamasken till oss och lagras.
Dessutom samlas IP-adressen av den besökande datorn och datum och tid av registreringen vid inloggning in.
För behandlingen av uppgifterna inhämtas ditt samtycke i samband med avsändeprocessen och hänvisas till denna integritetspolicy.

Alternativt är det möjligt att komma i kontakt via den tillgängliga mejladressen. I detta fall lagras personuppgifterna av användaren som förmedlas via mejlet.
Om du kontaktar oss via kontaktformuläret på vår webbsida eller via mejl lagras de av dig uppgivna uppgifterna i 12 månader i syfte att bearbeta förfrågan och i fall att det finns följdfrågor.

I detta sammanhang sker det ingen utlämning av uppgifterna till tredje part. Uppgifterna används endast för behandlingen av konversationen.

Google reCaptcha:För att säkerställa tillräcklig datasäkerhet vid användande av webbformulär använder vi tjänsten reCaptha som tillhör företaget Google Inc. (Google). Dess primära syfte är att urskilja om användare är en fysisk person eller ett automatiserad program avsett för missbruk. I tjänsten ingår det att IP-adress och andra uppgifter som är nödvändiga för tjänsten reCaptha skickas till Google. För detta ändamål kommer uppgifter som du uppgett att överföras till Google för vidare behandling. Dessförinnan kommer dock din IP-adress att förkortas av Google inom EU- och EES-området. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen av Google till en server i USA och förkortas där. På uppdrag av denna webbsidas operatör kommer Google att använda dessa uppgifter för att utvärdera din användning av tjänsten. IP-adressen som överförs från din webbläsare av reCaptha förenas inte med andra uppgifter av Google. På dessa uppgifter tillämpar Google speciella dataskyddbestämmelser. Du hittar mer information om Googles dataskyddsriktlinjer här nedan: https://policies.google.com/privacy

Registreringsfunktion för begäran av tjänster


Uppgifterna som anges i samband med registreringen lagras och används i syfte av användningen av tjänsten.
Du kan bli informerad om tjänste- eller registreringsrelevant information, såsom ändringar av utbudet eller tekniska omständigheter, via mejl.
De insamlade uppgifterna framgår av indatamasken i samband med registreringen. Till detta hör namn, telefonnummer, postadress, mejladress, IP-adress.
Det sker ingen utlämning av uppgifterna till tredje part i samband med uppgiftsbehandlingen i syfte av begäran av tjänster.

Bokningar eller bokningsbegäran för begäran av tjänster


Uppgifterna som anges i samband med en bokning eller bokningsbegäran lagras och används för bokningen eller i fall av en bokningsbegäran för översändningen av ett anbud.
Du kan bli informerad om tjänsterelevant information, såsom ändringar av utbudet eller tekniska omständigheter, via mejl.
De insamlade uppgifterna framgår av indatamasken i samband med bokningen eller bokningsbegäran. Till detta hör namn, telefonnummer, postadress, mejladress, IP-adress, resetid och din eventuella ytterligare anhållan. I samband med uppgiftsbehandlingen av bokningar eller bokningsbegäran sker en utlämning av uppgifterna till verksamheten du genomför en bokning hos eller inhämtar ett anbud från. Utöver det sker det ingen utlämning av uppgifterna till tredje part.

Nyhetsbrev


Du har möjligheten att prenumerera på vårt nyhetsbrev via vår webbsida. För detta behöver vi din mejladress, ditt namn och ditt samtycke att du är införstådd med att erhålla nyhetsbrevet.
För att förse dig med målinriktat information samlar vi in och behandlar, beroende på vilket nyhetsbrev du prenumererar på, dessutom frivilliga uppgifter såsom t.ex. adressuppgifter, intresseområden, osv.
Dessutom samlas in IP-adressen av den besökande datorn och datum och tid av registreringen vid inloggningen.
Så fort du har prenumererat på nyhetsbrevet skickar vi dig en bekräftelse via mejl med en länk för att bekräfta prenumereringen.
När du köper varor eller tjänster via vår webbsida och deponerar din mejladress kan denna i förlängningen användas av oss för att skicka en nyhetsbrev. I sådana fall skickas endast direktreklam för egna liknande varor eller tjänster via nyhetsbrevet.
Du kan avboka prenumerationen av nyhetsbrevet när som helst genom att följa uppsägningslänken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss via mejl. Vi raderar sedan dina uppgifter omgående i samband med utskickningen av nyhetsbrevet.
Det sker ingen utlämning av uppgifterna till tredje part i samband med uppgiftsbehandlingen för utskickningen av nyhetsbrev. Uppgifterna änvänds endast för utskickningen av nyhetsbrevet.

Kakor


Vår webbsida använder sig av så kallade kakor. Det är små textfiler som deponeras med hjälp av webbläsaren på din terminalutrustning. De orsakar inga skador.
Vi använder kakor för att gestalta vår webbplats på ett användarvänligt sätt. Några av komponenterna på vår webbsida kräver att den besökande webbläsaren kan identifieras även efter att sidan har bytts.
Några kakor lagras på din terminalutrustning tills du raderar dem. Denna kaka innehåller en kännetecknande sträng som möjliggör en tydlig identifiering av webbläsaren vid återbesök av webbsidan.

Om du inte önskar detta kan du anpassa din webbläsare så att den informerar dig om placeringen av kakor och att du tillåter detta endast i enkilda fall.
Vid deaktiveringen av kakor kan funktionen av vår webbsida begränsas.

Google Analytics


Denna webbsida använder Google Analytics, ett webbanalysverktyg av Google Inc. („Google“). Google Analytics använder så kallade „kakor“, textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbsidan. Informationen om din användning av webbsidan som skapas med kakan överförs som regel till en server av Google i USA och lagras där. IP-adressen som överförs från din webbläsare inom ramen av Google Analytics förenas ej med andra uppgifter av Google. Dessutom har vi på denna webbsida utökat Google Analytics med koden „anonymizeIP“. Detta säkerställer att din IP-adress maskeras så att alla uppgifter samlas in anonymt. Endast i undantagsfall överförs hela IP-Adresse till en server av Google i USA och förkortas där.

På uppdrag av operatören av denna webbsida kommer Google att använda dessa informationer för att utvärdera din användning av webbsidan, för att sammanställa rapporter om webbsidans aktiviteter och för att tillhandahålla ytterligare tjänster som är relaterade till användningen av webbsidan och internetanvändningen till operatören av webbsidan. Du kan förhindra lagringen av kakorna genom en inställning av din webbläsarprogramvara; vi påpekar dock att detta kan leda till att du eventuellt kan ej nyttja samtliga funktioner av denna webbplats fullt ut.

Utöver detta kan du förhindra att uppgifterna relaterade till din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) som samlas in av kakan registreras och bearbetas av Google genom att ladda ner och installera insticksprogrammet till webbläsaren som finns tillgänglig via denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternativt till insticksprogrammet, särskilt i fallet av webbläsare på bärbara terminalutrustningar, kan du dessutom förhindra insamlingen genom Google Analytics genom att du klickar på denna länk. Det placeras en opt-out-kaka som förhindrar den framtida insamlingen av dina uppgifter vid besök av denna webbsida. Opt-out-kakan gäller endast inom ramen av denna webbläsare och vår webbsida och placeras på din apparat. Om du raderar kakorna i denna webbläsare måste du återplacera opt-out-kakan.

Vi fortsätter använda Google Analytics för att utvärdera uppgifter från Double-Click-kakor och även AdWords för statistiska ändamål. Skulle du inte önska det kan du deaktivera detta via annonsinställningarna ( https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Vi använder Google Analytics inklusive funktionerna av Universal Analytics. Universal Analytics ger oss möjlighet att analysera aktiviteterna på våra sidor på ett apparatövergripande sätt (t.ex. vid tillträde via bärbar dator och efter det via surfplatta). Detta möjliggörs genom den pseudonyma fördelningen av en user-ID till en användare. En sådan fördelning sker till exempel när du registrerar dig för ett kundkonto eller när du loggar in på ditt kundkonto. Det överförs dock inga personuppgifter till Google. Även om det tillkommer ytterligare funktioner till Google Analytics i och med att Universal Analytics används betyder det ej att det medför en inskränkning av åtgärder för dataskydd såsom IP-masking eller webbläsartillägg.

Google Adwords


Denna webbsida använder Google Conversion-Tracking. Har du kommit till vår webbsida via en annons gjort av Google placeras en kaka av Google Adwords på din dator. Kakan för Conversion-Tracking placeras när en användare klickar på en annons som har publiserats av Google. Dessa kakor upphör att gälla efter 30 dagar och tjänar ej den personliga identifieringen. Om användaren besöker vissa sidor av vår webbplats och om kakan har inte än löpt ut kan vi och Google se att användaren klickade på denna annons och har blivit vidarebefordrat till denna sida. Varje Google AdWords-kund får en annan kaka. Kakor kan därmed inte spåras via webbsidorna av AdWords-kunder. Informationerna som samlas in med hjälp av Conversion-kakan används för att framställa Conversion-statistiker för AdWords-kunder som har bestämt sig för Conversion-Tracking. Kundarna får reda på det totala antalet av användare som har klickat på deras annons och har blivit vidarebefordrat till en webbsida som är försedd med en Conversion-Tracking-tag. De erhåller dock inga informationer med vilka användare kan bli personligt identifierade.
Om du inte vill delta i Trackingen kan du neka placeringen av en kaka som krävs för detta – till exempel via webbläsarinställningar som deaktiverar den automatiska placeringen av kakor i allmänhet eller genom att inställa din webbläsare på det sättet att kakor från domänen „googleleadservices.com“ blockeras.

Vänligen observera att du inte får radera opt-out-kakorna så länge du inte önskar att mätuppgifter samlas in. Om du har raderat alla kakor i webbläsaren måste du återplacera opt-out-kakan.

Google Maps


Denna webbsida använder „Google Maps och ruttplanerare“- funktionen av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“), för att avbilda eller beräkna geografisk information och resvägar. Via Google Maps kan uppgifter angående din användning av webbsidan överföras till Google, samlas in och användas av Google. Du kan förhindra en sådan överföring av uppgifter om du deaktiverar „Javascript“ i din webbläsare. I detta fall kan dock ej kartor avbildas. Genom att använda denna webbsida och det att inte deaktivera „Javascript“ ger du ditt samtycke att du är införstådd med att Google behandlar dina uppgifter i det ovan nämnda syftet. Ytterligare information om hur „Google Maps“ och ruttplaneraren använder dina uppgifter samt Google’s sekretesspolicy hittar du här: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Social-Media-Buttons


På denna webbsida kan användare snabbt och enkelt dela olika innehåll i sociala nätverk såsom Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram eller Google+ och/eller följa vår utbud via sociala nätverk. Med våra Social-Buttons har användare möjligheten att använda dessa tjänster – men ändå skydda deras integritet.
Därigenom kan användare komfortabelt posta eller följa innehåll i sociala nätverk utan att dessa skapar fullständiga surfprofile.
Våra Social-Buttons skapar den direkta kontakten mellan sociala nätverk och användare först när denna aktivt klickar på Share-knappen.
När användare använder våra Social-Buttons gäller integritetspolicyn av respektive social nätverk – mer ingående information om deras uppgiftskyddsvillkor hittar du här:
Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/
G+: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Integrering av tjänster och innehåll av tredje parter


Det kan förekomma att innehåll av tredje parter integreras på denna webbsida, till exempel YouTube videor, kartmaterial av Google-Maps, RSS-feeds eller bilder av andra webbsidor. Detta förutsätter alltid att operatörarna av dessa innehåll (nedan kallat "tredje-part-operatörer") ser IP-adressen av användarna. Utan IP-adressen skulle de inte kunna skicka innehållen till webbläsarna av respektive användare. IP-adressen är därför nödvändig för att avbilda dessa innehåll. Vi anstränger oss för att endast använda innehåll som tillhandahålls av operatörer som använder IP-adressen endast för att leverera innehållen. Vi har dock ingen påverkan på huruvida tredje-part-operatörerna lagrar IP-adresserna, t.ex. för statistiska ändamål. Såvitt vi vet om detta klargör vi detta för användarna.

Dina rättigheter


Du har principiellt rätt till tillgång, rättelse, radering, inskränkning, uppgiftsöverföring, återkallande och motsägelse. Om du tror att behandlingen av dina uppgifter bryter mot uppgiftsskyddslagstiftningen eller att dina uppgiftsskyddslagliga anspråk har sårats på ett annat sätt kan du anföra besvär hos tillsynsmyndigheten.
I Österrike är det dataskyddsmyndigheten.

Boka semester EU | Boka semester AT | Boka semester CH |  Boka semester IT | Boka semester | Boka semester CZ SK | Boka semester HR NO LI TR US | 
Schrall GmbH ansvarar ej för innehåll på externa webbsidor
__________________________________________________

Översättningsbyrå Översättningsservice |  paris-holiday |  grandmassif |  deuxalpes |  Rechtsanwalt Salzburg