Obowiazek udzielenia informacji wg. § 5 Ustawy E-CommerceSchrall GmbH - grafikschrall
Langang 19
A-9841 Winklern

adres e-mailowy: wysłać pytanie
numer telefonu:: +43 4822 7377
numer faxu: +43 4822 7426

Kierownik przedsiębiorstwa: Bernhard Schrall
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: ATU61959358
Numer księgi adresów firm: 267681z
Sąd firmy: Landesgericht Klagenfurt
Izba rolnicza: Kärnten Austria
Przyporzadkowanie dziedzin: Reklama, handel i uslugi internetowe
Urzad Nadzorczy: Bezirkshauptmannschaft Spittal a.d. Drau
Aktualna wersja przepisów prawnych: www.ris.bka.gv.atService and Support:→ Skontaktuj sie z nami


Oświadczenie o ochronie danych osobowych


Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo istotna. Dlatego przetwarzamy Twoje dane wyłącznie zgodnie z prawnymi postanowieniami. W tych informacjach o ochronie danych osobowych zawarte są ważne aspekty przetwarzania danych osobowych w ramach naszej strony internetowej.

Nazwisko i adres odpowiedzialnego


Odpowiedzialnym w myśl głównego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i innych krajowych ustaw państw członkowskich o ochronie danych osobowych oraz pozostałych postanowień o ochronie danych osobowych jest:

Schrall GmbH
Langang 19
A-9841 Winklern


Ogólne na temat przetwarzania danych


1. Zakres przetwarzania danych osobowych


Z zasady pobieramy i używamy danych osobowych naszych użytkowników, jeśli jest to konieczne w celu dostarczenia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i świadczeń. Regularne pobieranie i użytkowania danych osobowych naszych użytkowników następuje regularnie tylko po otrzymaniu ich zgody. Wyjątek obowiązuje w przypadkach, w których otrzymanie wcześniejszej zgody z rzeczywistych powodów nie jest możliwe i przetwarzane danych jest możliwe w myśl ustawowych przepisów.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


Jeśli zdobędziemy pozwolenie na przetwarzanie danych osobowych danej osoby w celu przetwarzania danych osobowych, obowiązuje art. 6 ust. 1 lit. a UE-Ochrona danych osobowych Rozporządzenie o danych osobowych (RODO) jako podstawa prawna o przetwarzaniu danych osobowych.
Przy przetwarzaniu danych osobowych, które są konieczne do spełnienie warunków umowy, której stroną umowy jest dana osoba podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To dotyczy procesów przetwarzania, które są konieczne do przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy.
Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu spełnienia prawnego zobowiązania, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jeśli przetwarzanie danych jest konieczne w celu zachowania uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej i przeważają interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności danej osoby, nie wymieniony w pierwszej kolejności interes, przetwarzanie danych reguluje art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Kasowanie danych i czas zapisywania


Dane osobowe danej osoby są kasowane lub blokowane, o ile nie ma celu zapisu danych. Zapis danych może nastąpić, jeśli przewidzieli to ustawodawcy europejscy lub krajowi w rozporządzeniach unijnych, ustawach i pozostałych przepisach, którym podlega dana osoba. Zablokowanie lub skasowanie danych następuje również wtedy, jeśli upływa termin zapisu danych przewidziany przez powołane normy, chyba, że istnieje konieczność dalszego zapisu danych w celu zawarcia umowy lub spełnienia umowy.

Dostarczenie strony internetowej i stworzenie plików do logowania


1. Opis i zakres przetwarzania danych


Przy każdym wywołaniu strony internetowej nasz system rejestruje automatycznie dane i informacje systemu komputerowego, z którego otwierana jest strona.
Następujące dane są podczas tego pobierane:

- Informacje na temat przeglądarki internetowej i stosowanej wersji
- System operacyjny użytkownika
- Dostawca usługi internetowej użytkownika
- Adres IP użytkownika
- Data i godzina dostępu
- Strony internetowe, z których system użytkownika dotarł na naszą stronę internetową
- Strony internetowe, które zostały wywołane przez system użytkownika

Dane są również zapisywane w plikach do logowania Logfiles naszego systemu. Zapisywanie tych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych


Podstawę prawną tymczasowego zapisywania danych i plików do logowania stanowi art. 6 ust.. 1 lit. f RODO

3. Cel przetwarzania danych


Tymczasowe zapisywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić wysyłanie strony internetowej na komputer użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być zapamiętany na okres trwania sesji.
Zapisywanie plików logowania następuje, aby zapewnić funkcjonalność strony internetowej. Dodatkowo dane do optymalizacji strony internetowej służą nam do optymalizacji i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Ocena danych w celach marketingowych w związku z tym się nie odbywa.
W tych celach leży nasz uzasadniony interes przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Czas zapisywania


Dane są usuwane, jeśli do osiągnięcia celu ich pobierania nie są już potrzebne. W przypadku rejestracji danych w celu udostępnienia strony internetowej dzieje się to po zakończeniu danej sesji.
W przypadku zapisu danych w plikach logowania dzieje się to najpóźniej po 7 dniach. Szerszy zapis jest możliwy. W tym przypadku usuwa się adresy IP użytkowników lub alienuje je, w związku z tym przyporządkowanie ich do konkretnych klientów nie jest już możliwe.

5. Sprzeciw i możliwość usunięcia


Rejestracja danych w celu udostępnienia stronie internetowej i zapisu danych w plikach logowania jest konieczny dla działania strony internetowej. Ze strony użytkownika nie ma możliwości następczego wyrażenia sprzeciwu.

Formularz i e-mail kontaktowy


Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, który może być stosowany jako elektroniczny sposób kontaktu. Jeśli użytkownik przyjmie taką formę kontaktu, wtedy podane dane na stronie zostaną do nas przekazane i zapisane.
Dodatkowo podczas zameldowania jest pobierany adres IP danego komputera, który otwiera stronę, data i godzina rejestracji.
W celu przetwarzana danych pobiera się w ramach procesu wysyłania zgodę i wskazuje się na oświadczenie o ochronie danych osobowych.

Alternatywnie kontakt jest możliwy przez podany adres mailowy. W tym wypadku są zapisywane dane osobowe użytkownika przekazane mailowo.
Jeśli nawiążesz z nami kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub mailowo, Twoje dane zostaną zapisane przez 12 miesięcy w celu przetworzenia zapytania i w celu zadania pytań końcowych.

W tym wypadku dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane są używane tylko i wyłącznie w celu przetwarzania konwersacji.

Google reCaptcha:


W celu ochrony Twoich zapytań przez formularz internetowy używamy reCAPTCHA z firmy Google Inc. (Google). Zapytanie służy rozróżnieniu, czy dane podawane są przez człowieka czy automatycznie przez maszynowe przetwarzanie. Zapytanie wyklucza wysyłanie adresu IP i dalszych danych dla Google do usługi reCAPTCHA. W tym celu podane dane są przekazywane do Google i tam używane. Twój adres IP jest skracany przez Google w zakresie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw objętych porozumieniem o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przekazywany do serwerów Google w USA i tam jest skracany. Na zlecenie dostawcy strony internetowej Google będzie korzystało z tych informacji, aby ocenić Twoje korzystanie z tej usługi. Adres IP przekazany w ramach reCaptcha z Twojej przeglądarki nie jest kumulowany z innymi danymi przez Google. Dla tych danych obowiązują odmienne postanowienia przedsiębiorstwa Google o ochronie danych. Dalsze informacje o ochronie danych w Google znajdują się: https://policies.google.com/privacy

Funkcja rejestracji w celu ściągnięcia ofert


Dane podane w ramach rejestracji są zapisywane i używane w celu zdobycia z oferty.
W związku z informacjami istotnymi dla ofert lub rejestracji, takimi jak zmiany zakresu umowy lub technicznych okoliczności możesz zostać poinformowany mailowo.
Pobrane dane są widoczne z maski rejestracji. Należą do tego takie dane jak nazwisko, nr telefonu, adres pocztowy, adres email, adres IP.
W przypadku przetwarzania danych w związku z otrzymaniem ofert, dane nie są przekazywane do osób trzecich.

Rezerwacje i zapytania o rezerwacje w celu otrzymania oferty


Podane w związku z rezerwacją lub zapytaniem o rezerwację dane są zapisywane i używane w celu przesłania oferty.
Możesz być informowany za pomocą maila o ważnych kwestiach dla stworzenia oferty, np. o zmianach zakresu oferty lub o kwestiach technicznych.
Pobrane dane są widoczne w masce wypełnionej w ramach rezerwacji lub zapytania o rezerwację. Do tych danych należą nazwisko, nr telefonu, adres pocztowy, email, adres IP, termin rezerwacji i Twoje dodatkowe życzenia. W związku z przetwarzaniem danych z rezerwacji lub zapytań o rezerwację dane nie są przekazywane do miejsca, w którym dokonujesz rezerwacji lub ściągasz ofertę. W związku z tym dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Newsletter


Masz możliwość być abonentem naszego newslettera. W tym celu konieczny jest adres e-mail, nazwisko i oświadczanie o akceptacji otrzymywania newslettera..
Aby dostarczyć Ci właściwe informacje, pobieramy i przetwarzamy dane w zależności od tego, jaki newsletter wybrałeś, poza tym dane podane dobrowolnie jak np. dane adresowe, zakresy zainteresowań itd.
Dodatkowo podczas rejestracji pobieramy adres IP komputera, datę i godzinę rejestracji.
Po zarejestrowaniu się do newslettera, na adres email wysyłamy potwierdzenie z linkiem do potwierdzenia newslettera.
Jeśli na naszej stronie kupujesz towary i usługi i podczas tego podajesz adres email, w konsekwencji może on być używany do wysyłania newslettera. W takich przypadkach za pomocą newslettera wysyłana jest tylko i wyłącznie bezpośrednia reklama własnych podobnych towarów i bezpośrednich świadczeń.
W każdym momencie można zrezygnować z abonamentu newslettera poprzez kliknięcie linku rezygnacji lub skontaktować się z nami alternatywnie przez maila. My wykasujemy natychmiast dane w związku z przesyłaniem newslettera.
W celu przetwarzaniadanych do wysyłki z newslettera nie nastąpi przekazywanie danych do osób trzecich. Dane będą używane tylko i wyłącznie do wysyłki newslettera.

Cookies


Nasza strona internetowa używa tak zwanych ciasteczek – plików cookie. Chodzi tu o małe pliki tekstowe, które za pomocą wyszukiwarki są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym. Te pliki nie wyrządzają szkód.
Używamy plików cookies, aby naszą stronę internetową wyposażyć zgodnie z życzeniami użytkowników. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają tego, żeby wyszukiwarka, której się używa, mogła zostać zidentyfikowana również po zmianie strony.
Niektóre pliki cookies są zapisane na Twoim urządzeniu, aż do momentu ich wykasowania. Te pliki zawierają charakterystyczny ciąg cyfr, które umożliwiają identyfikację wyszukiwarki po ponownym wyświetleniu strony internetowej.

Jeśli nie życzysz sobie tego, możesz tak ustawić swoją wyszukiwarkę, że będzie ona informowała o używaniu plików cookies i Ty pozwalasz na to tylko w pojedynczym przypadku.
W razie dezaktywacji plików cookies może zostać ograniczona funkcjonalność naszej strony internetowej.

Google Analytics


Ta strona używa google Analytics, usługę analizy strony internetowej z Google Inc. („Google“). Google Analytics używa tzw. „Cookies“, plików tekstowych, które są zapisywane na Twoim komputerze i które umożliwiają zapisywanie przez Ciebie analizy używania strony internetowej. Wytworzone przez pliki cookie informacje o używaniu strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam są zapisywane. Przekazywany z Twojej wyszukiwarki w ramach analizy Google adres IP nie jest mieszany z innymi danymi Google. Dodatkowo poszerzyliśmy Google Analytics na tej stronie internetowej o kod „anonymizeIP“. To gwarantuje maskowanie Twojego adresu IP, tak że wszystkie dane są pobierane anonimowo. Tylko w wyjątkowych przypadkach kompletny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam zostaje skrócony.

Na zlecenie dostawcy tej strony internetowej Google będzie używać te informacje, aby ocenić użytkowanie strony internetowej, aby stworzyć zestawienie raportów z użytkowania strony internetowej i aby umożliwić dalsze użytkowanie strony internetowej i użytkowanie powiązanych usług internetowych w stosunku do dostawców stron internetowych oraz spełniać dalsze świadczenia w związku z używaniem internetu. Mogą Państwo uniemożliwić kodowanie plików cookie dzięki odpowiednim ustawieniom przeglądarki; wskazujemy jednak uwagę na to, że możliwie w tym wypadku nie wszystkie funkcje tej strony internetowej mogą być użytkowane w pełnym zakresie.

Możesz zatem utrudnić rejestrację w Google danych wytworzonych przez cookie i odnoszących się do Twojej strony internetowej (wraz z adresem IP) i ich przetwarzanie przez google poprzez ściągnięcie i instalację wtyczki wyszukiwarki dostępnej pod niniejszym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternatywnie do wtyczki wyszukiwarki Add-On, w szczególności w wyszukiwarce na mobilnych urządzeniach, możesz zapobiec rejestracji w Google Analytics poprzez kliknięcie niniejszego linka . Uruchamia się pliki Opt-Out-Cookie, które utrudniają przyszłą rejestrację Twoich danych podczas wizyty na tej stronie. Opt-Out-Cookie obowiązuje tylko w tej wyszukiwarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest zapisywane na Twoim urządzeniu. Usuwając Cookies w tej wyszukiwarce, musisz ponownie ustawić Opt-Out-Cookie.

W dalszym ciągu używamy Google Analytics do tego, by ocenić w celach statystycznych dane z Double-Click-Cookies i AdWords. Jeśli sobie tego nie życzysz, możesz za pomocą managera danych widoku ( https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) dokonać dezaktywacji.

Używamy Google Analytics wraz z funkcjami Universal Analytics. Universal Analytics pozwala nam analizować aktywności na naszych stronach wykraczając poza urządzenia (np. przy dostępach za pomocą laptopa a później tableta). To jest możliwe za pomocą przyporządkowanie pod pseudonimem User ID do użytkownika. Takie przyporządkowanie następuje, jeśli rejestrujesz się do konta użytkownika ewent. logujesz się do Twojego konta. Jednak dane osobowe nie są przekazywane do Google. Nawet gdy za pomocą Universal Analytics dochodzą dodatkowe funkcje do Google Analytics, nie oznacza to, że jest to powiązane z ograniczeniem działań związanych z ochroną danych jak np. maskowanie IP lub wtyczek przeglądarki Add-on.

Google Adwords


Ta strona używa Google Conversion-Tracking. Jeśli dotarłeś do naszej strony za pomocą przekierowania/ reklamy Google, za pomocą Google Adwords na Twoim komputerze zostaje ustawiony Cookie, jeśli użytkownik kliknie przekierowanie wyświetlone w Google. Te pliki Cookies tracą ważność po 30 dniach i nie służą tylko personalnej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza pewne strony i cookie nie straciło jeszcze swojej ważności, z Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął wyświetlenie w Google i został przekierowany na tą stronę. Każdy klient AdWords otrzymuje inne cookie. Cookies nie mogą tym samym być śledzone za pomocą AdWords-klientów. Ściągnięte informacje za pomocą Conversion-Cookies służą do tego, by stworzyć statystyki dla klientów AdWords-, którzy zdecydowali się na Conversion-Tracking. Klienci dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich wyświetlenie i zostali przekierowani do strony opatrzonej Conversion-Tracking-. Nie otrzymujesz jednak żadnych informacji, za pomocą których użytkownicy mogą się personalnie zidentyfikować.
Jeśli nie chcesz uczestniczyć w trackingu, możesz odrzucić pliki cookies konieczne do trackingu – np. poprzez ustawienia wyszukiwarki, która generalnie dezaktywuje automatyczne ustawianie plików cookies lub ustawić wyszukiwarkę tak, aby pliki cookies były blokowane przez domenę „googleleadservices.com“.

Proszę zwrócić uwagę, że nie możesz usunąć, tak długo jak długo nie życzysz sobie rejestrowania danych pomiarowych. Jeśli wykasowałeś wszystkie cookies w wyszukiwarce, musisz ponownie ustawić Opt-out Cookie.

Google Maps


Ta strona internetowa używa funkcję „Google Maps i planowanie trasy“- Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“), aby przedstawić dane geograficzne ewentualnie ponownie obliczyć. Dzięki mapom Google możesz przenieść dane o korzystaniu tej stron, pobieraniu danych z tej strony internetowej do Google. Możesz nie zezwolić na takie przeniesienie danych, jeśli w Twojej wyszukiwarce dezaktywujesz „Javascript“. W tym wypadku nie mogą być wyświetlone żadne karty. Poprzez korzystanie z tej strony internetowej i brak dezaktywacji „Javascript“ wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez Google w powyższych celach. Dalsze informacje o tym jak np. „Google Maps“ i plan tras używa Twoich danych oraz oświadczenie o ochronie danych znajdziesz: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Social-Media-Buttons


Na tej stronie użytkownicy mogą dzielić w szybki i nieskomplikowany sposób różne treści w mediach społecznościowych jak Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram lub Google+ i/lub obserwować naszą stronę w mediach społecznościowych. Dzięki przyciskom do mediów socjalnych użytkownicy mają możliwość korzystać z tych usług – lecz mimo tego chronić swoją sferę prywatną.
Tym samym użytkownicy w wygodny sposób mogą obserwować lub publikować treści w mediach społecznościowych bez tworzenia kompletnych profili.
Nasze przyciski do mediów socjalnych tworzą dopiero wtedy bezpośredni kontakt pomiędzy sieciami społecznościowymi a użytkownikami, jeśli użytkownik kliknie przycisk dzielenia treści.
Jeśli użytkownicy używają naszych przycisków do mediów społecznościowych, wtedy obowiązują postanowienia o ochronie danych danej sieci społecznościowej – dokładne informacje na temat warunków ochrony danych znajdziesz tu:
Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/
G+: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Włączenie usług i treści osób trzecich


Może się zdarzyć, że w zakresie tej strony internetowej włączane są treści osób trzecich jak np. filmy z YouTube, materiał dotyczący map z Google-Maps, RSS-Feeds lub grafiki z innych stron internetowych. To zawsze wymaga, żeby oferenci tych treści (w dalszej części zwani "oferenci trzeci ") korzystali z adresu IP użytkowników. Ponieważ bez adresu IP, nie mogliby oni wysyłać treści do wyszukiwarki danego użytkownika. Adres IP jest tym samym odpowiedzialny za przedstawienie tych treści. My staramy się używać tylko takich treści, których dani oferenci używają adres IP tylko do wysyłania treści . Jednak nie mamy wpływu na to, jeśli „oferenci trzeci“ np. zapamiętają adres IP do celów statystycznych. Jeśli mamy tę wiedzę, wyjaśniamy to użytkownikom.

Ihre Rechte


Przede wszystkim masz prawo do informacji, korekty, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych, odwołania lub wyrażenia sprzeciwu. Jeśli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych narusza w jakikolwiek sposób prawo do ochrony danych osobowych lub roszczenia dotyczące ochrony danych, istnieje możliwość złożenia zażalenia w instytucji nadzorującej.
W Austrii jest to Urząd ds. Ochrony Danych [Datenschutzbehörde].

Urlop zarezerwować EU | Urlop zarezerwować AT | Urlop zarezerwować CH |  Urlop zarezerwować IT | Urlop zarezerwować | Urlop zarezerwować CZ SK | Urlop zarezerwować HR NO LI TR US | 
Schrall GmbH nie odpowiada za tresci stron internetowych pochodzacych od osob trzecich
__________________________________________________

Biuro tłumaczeń pisemnych Serwis tłumaczeń |  paris-holiday |  grandmassif |  deuxalpes |  Rechtsanwalt Salzburg