Takaisin

Tila: 23.06.2014 (2014-06-23)
YLEISET SOPIMUSEHDOT

Yritys Schrall GmbH turistipalvelun sekä aladomainien käyttö osoitteissa www.upps.at, www.upps.it, www.upps.org, www.upps.biz, www.upps.info, www.upps.cz, www.upps.ch, www.upps.eu


Tiedotusoikeus laki 5 pykälä 1 Laki sähköisestä kaupankäynnistä:
Schrall GmbH
A-9841 Winklern, Langang 19
Support: www.support.upps.at
tel +43 4822 7377
fax +43 4822 7426
UID: ATU61959358
FN: 267681z
Aiheryhmä: Mainos, kaupankäynti ja internetpalvelut
Valvontaviranomainen: Lääninjohto Spittal a.d. Drau

1. Geltungsbereich
Seuraavat yleiset sopimusehdot säätelevät molemminpuolisesti UPPS:n (Schrall GmbH) ja käyttäjän välisiä oikeuksia ja velvollisuuksia.

UPPS ei ole kaupallisessa suhteessa lopullisen asiakkaan kanssa, vaan toimii pelkäästään välittäjänä.
Ristiriita tapauksissa pätevät seuraavat sopimuksen mukaiset sopimukset allaolevassa järjestyksessä:
Nämä yleiset sopimusehdot (ovat luettavissa seuraavalta internet sivulta http://www.upps.at ), todentuvat yleisten sovellettujen teknisten suuntaviivojen ja asianormien, erityisesti kansainvälisten standardien kuten Engineering Task Force (IETF), Request-for-Comments (RFC) ja W3C (World Wide Web Consortium) avulla.

2. Sopimuksen teko, Suoritteen laatu ja laajuus, Käyttömaksu
2.1.
Sopimus tulee voimaan täyttämällä ilmoittautumislomakkeen sekä painamalla seuraavia painikkeita „Eteenpäin“ sekä UPPS:n vahvistuksella ilmoituksesta.
Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen UPPS antaa käyttäjälle oikeuden, jota ei voi siirtää toiselle henkilölle, käyttää UPPS:n online palveluita sekä markkinoida yritystään UPPS:n palvelussa.
Käyttäjä voi itse päättää mitä tarjottuja palveluita hän haluaa käyttää valitsemalla nämä palvelut kaavakkeesta
- Yritysesittely nimen ja yhteystietojen kanssa
- Ilmoitus kahdella kuvalla
- Linkki yrityksen kotisivuun
- Yksityiskohtainen yritysesittely annettujen UPPS ehtojen mukaisesti
- Varauskyselyjen edelleen lähetys
- Kävijämäärälaskuri
- Toiminta-alue vähintään 11 kielellä
.
2.2.
Käyttömaksun suuruus määräytyy sopimuksen tekohetkellä voimassa olevien UPPS:n maksumääritysten mukaisestiSenhetkiset kustannukset: 150 EUR sekä 20% ALV vuodessa.), missä ensimmäinen kuukausi (30 päivää) ilmoittautumisesta (sopimuksen teko) ovat maksuttomia. Käyttömaksu tulee maksettavaksi, kun käyttäjä saa laskun sopimuksen keston mukaan elektronisessa muodossa, ja lasku erääntyy seitsemän päivän sisällä laskutuspäivämäärästä. Jos maksu myöhästyy, lisätään laskuun 7% viivästyskorko tai vähintään senhetkinen lainmukainen viivästyskorko.
Laskun suorittamisen myöhästyessä UPPS pidättää oikeuden kyseisen asiakkaan jäsensivun lukitsemiseen ja siten myös es varauskyselyihin pääsyyn. Asiakas ei kuitenkaan tällöinkään vapaudu maksuvelvoitteestaan.
UPPS:n lisäsuoritukset, kuten esimerkiksi varausjärjestelmän käyttö, modul classicin käyttö sekä standardien ylittävien käänösten käyttö on sovittava erikseen kirjallisesti UPPS:n kanssa. Nämä ylimääräiset palvelut eivät sisälly normaalin kuukausimaksuun, ja täten laskutetaan käyttäjältä erikseen.
2.3.
Käyttäjä hyväksyy tiedotteet kävijämäärästä yrityksen ilmoituksella upps:n internet sivulla palveluun kuuluvana kiinteänä osana. Käyttäjä voi halutessaan poistaa milloin tahansa tämän palvelun käytöstään kirjallisesti (sähköpostitse, kirjeitse, faxitse).
2.4.
Käyttäjä hyväksyy, erityisesti että solmii sopimuksen nimenomaan liiketoimintansa puitteissa ja takaa, että on oikeutettu solmimaan liikesuhteen UPPS:n kanssa noudattaen yleisiä sopimusehtoja.
Näiden ehtojen ylimenevät ehdot, erityisesti käyttäjän yleiset sopimusehdot eivät ole voimassa, ilman UPPS:n erityistä suostumusta. Tämä pätee erityisesti UPPS:n yleisiä sopimusehtoja.

3. Sopimuksen kesto, Irtisanominen
3.1.
Sopimus astuu voimaan elektronisen rekisteröinnin ajankohdasta lähtien ja se tehdään toistaiseksi 13 kuukaudeksi, joista ensimmäinen kuukausi (30 päivää) on ilmainen. Sopimus jatkuu seuraavat 12 kuukautta, ellei sopimuskumppani irtisano sopimusta määräaikaan mennessä kaksi kuukautta ennen sopimuksen päättymistä ensimmäisenä vuonna, ja sen jälkeen aina ennen jokaisen puolen vuoden jakson umpeutumista kirjallisesti joko lähettämällä faksia tai sähköpostia.
3.2.
Ensimmäisen kuukauden (30 päivän) sisällä sopimuksen teosta käyttäjä, jolla on oikeus online palveluiden käyttöön, voi halutessaan irtisanoa sopimuksen kirjallisesti (faxitse tai sähköpostitse) ilman ylimääräisiä kustannuksia tai maksuja. Sopimus tulee maksulliseksi 31. päivästä lähtien. Irtisanominen tulee laillisesti voimaan UPPS:n irtisanomisvahvistuksen jälkeen.
3.3.
Jos käyttäjä kuitenkin rikkoo sovittuja sitoumuksia, varsinkin käyttöehtoja, tai jos käyttäjä ei maksukehtotuksesta huolimatta maksa käyttömaksua, on UPPS oikeutettu saamaan vahingonkorvauksia käyttäjältä sekä estämään käyttäjän pääsyn ilman erillistä ilmoitusta UPPS:n palveluihin.


4. Käyttöehdot
4.1.
Käyttäjä hyväksyy, että UPPS:llä on oikeus tarkistaa käyttäjän ilmoituksen oikeellisuus sekä muuttaa ilmoitusta tarvittaessa. UPPS:lle ei kuitenkaan muodostu tästä mitään velvoitetta. Jos käyttäjän ilmoituksesta puuttuu kuvatiedot tai yrityskuvaus tai tiedot ovat vajaavaisia, on UPPS:llä oikeus täydentää käyttäjän kuva- ja teksimateriaalia. Käyttäjä täten valtuuttaa upps-palvelun käyttämään käyttäjän kuva- ja tekstimateriaalia.
4.2.
Käyttäjällä on oikeus ilmoituksessaan ilmoittaa linkki yrityksensä kotisivuun. Tämä oikeus on voimassa samanaikaisesti käyttäjän sopimuksen keston kanssa. Käyttäjä on mymmärtänyt myös, että UPPS:llä on oikeus poistaa linkki yrityksen kotisivuille upps:n sivuilta.
4.3.
Kun sopimus päättyy, on UPPS:llä oikeus, muttei velvollisuus, esitellä yrityksen kuvat, nimen sekä yhteystiedot toistaiseksi upps:n sivuilla. Käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tämän oikeutuksen kirjallisesti ( faxitse tai sähköpostitse).
4.4.
Upps-järjestelmän kautta tulevien tarjouspyyntöjen suhteen UPPS on vain välittävässä asemassa käyttäjän ja asiakaan välillä. Ne toteutuneet varaukset, jotka ovat tulleet upps:n kautta, saattavat voimaan sopimuksen käyttäjän ja asiakkaan välille.
4.5.
Kaikenlainen upps:n tiedostojen tai tietojen kokonainen tai osittainen myynti tai lisensiöinti on kielletty, myös tiedostojen tai tietojen kopioiminen, muuttaminen on kielletty. Tietokonejärjestelmien muuntaminen ja muokkaminen on kielletty.
4.6.
Käyttäjä vakuuttaa, että kuvat ja tiedostot, jotka hän laittaa tai lataa upps:n internet sivuille täyttävät seuraavat kriteerit:

- eivät riko kaupallisia suojauslakeja, erityisesti oikeuksia liittyen valokuviin ja kuviin, eivätkä riko julkista tietosuojaa,

- eivät riko julkisia oikeuksia, järjestystä tai säätelyä käsittäen myös viennin ulkomaille sekä sähköisen kaupankäynnin,

- eivät ole liiketoimintaa herjaavia, lainvastaisia, uhkaavia tai pakottavia

- eivät ole rivoja tai pornografisia,

- eivät ole epärehellisen kilpailun tai syrjinnän puolesta, eivätkä ole harhaanjohtavia mainoksia eikä viiruksia, „Troijan hevonen“, „Madot“, „Aikapommi“, „Cancel Bots“ eivätkä sisällä muita tietokoneohjelmarutiineja, jotka voivat olla haitallisa järjestelmälle, tiedostoille tai tiedoille..


5. Takuu ja vastuu
5.1.
Upps:n internet sivut kuten myös online-palvelut toimivat lakipykälien mukaan huolellisesti ja. Tekniikasta johtuen UPPS ei voi sulkea pois eikä myöskään ota vastuuta mahdollisista virheistä tietokonejärjestelmässä ja tietokoneohjelmissa.
UPPS pyrkii korjaamaan verkkokatkokset ja häiriöt, erityisesti häiriöt telekommunikaatio yhteyksissä, häiriöt internetin yhteyksissä sekä häiriöt aiheutuen käyttövirheestä, väkivallasta tai viiriksesta, niin pian kun se taloudellisesti ja teknisesti on mahdollista. UPPS ei kuitenkaan voi taata katkotonta palvelua, eikä myöskään takaa, että internetyhteyden toimivuutta. Mikäli korjaustyöt ovat liiketaloudelliseti välttämättömiä tai välttämättömiä häiriöiden ehkäisemiseki, on UPPS oikeutettu hetkellisesti katkaisemaan telekommunikaatioyhteyden sekä keskeyttämään online-palvelun näiden korjaustöiden ajaksi. Täten upps ei takaa keskeytymätöntä palvelua eikä myöskään ota vastuuta näistä keskeytyksistä. Upps ei ole korvausvelvoolinen verkkokatkoksista tai muista häiriöistä, jotka ovat upps:n vastuualueen ulkopuolella. Upps ei myöskään ole korvausvelvollinen, ellei vahingot ole aiheutunut tahallisesta tai törkeästä toiminnasta.
Suurin mahdollinen vahingonkorvaussumma aiheutuneista vahingoista n rajoitettu 1.000,00 € 1.000,00 per vahinkotapahtuma, jo jos vahinkotapahtumassa on ollut läsnä useampi kuin yksi osapuoli, jakavat nämä osapuolet keskenään tämän summan. Vaatimus vahingonkorvauksesta on tehtävä kahden kuukauden sisällä vahinkopäivästä, tämän ajan jälkeen tulleita hakemuksia ei enää oteta huomioon eikä täten myöskään käsitellä.
UPPS ei myöskään vastaa kadotetuista tiedostoista tai tiedoista.
5.2.
Kaikki UPPS:n tarjoamat tiedot on ensisijaisesti tarkoitettu tiedotustarkoitukseen. UPPS ei ota vastuuta internet sivujensa sisällön oikeellisuudesta eikä oikeudenmukaisuudesta (mukaan lukien myös niiden sivujen sisällöt, joihin on pääsy ulkoisten linkkien avulla).
5.3.
UPPS ei ota vastuuta asiakkaiden varauskyselyissä antamien tietojen oikeellisuudesta sekä paikkaansapitävyydestä.
5.4.
UPPS ei ota vastuuta mahdollisista seuraamuksista aiheutuen upps-järjestelmän ei-käytettävyydestä tai tästä johtuvista yritystoiminnan katkoksista sekä menetetyistä voitoista että menetetyistä liiketiedoista.
5.5.
UPPS suorittaa sopimuksen mukaisen käännöksen käyttäjän yritysesittelystä upps:n järjestelmässä. UPPS ei vastaa vääristä tai virheellisistä käännöksistä.

5.6.
Käyttäjä vakuuttaa ja ottaa vastuun antamiensa tietojensa oikeellisuudesta, erityisesti hintatietojen paikaansapitävyydestä (hintatiedot on sisällettävä kaikki maksut ja verot).
5.7.
Jos UPPS joutuu oikeudelliseen tai oikeuden ulkopuoliseen vastuuseen kolmannen osapuolen kanssa käyttäjän ilmoituksen sisällön vuoksi, sitoutuu käyttäjä ottamaan täyden vastuun mahdollisista vahingoista vapauttaen upps:n täysin näistä vastuista ja vahingonkorvauksista.
Jos käyttäjä rikkoo tai ei noudata velvoitteitaan, tapauksissa jossa kolmas osapuoli on käyttänyt upps:n palveluita tai käytttäjä on käyttänyt sivujen sisältöä omiin intresseihinsä ,on UPPS:llä oikeus poistaa käyttäjä serveristä ilman minkäänlaista korvausvaatimusta– – .


6. Luottamuksellisuus, tekijänoikeuslaki
Käyttäjä on täysin ymmärtänyt Upps:n ja sen työn tekijänoikeuksilla suojattuna tietokantana. Jokainen tiedoston, kuvan jne. poistaminen majoituksen varauksen yhteydessä on kielletty. Myös tietokoneohjelmat ja muut dokumentaatiot ovat suojattu tekijänoikeudella. Kielletty on erityisesti kaikenlainen menettely, jolla rekonstruoidaan upps:n tietokoneohjelmia, lähdeohjelmia tai näiden osia tai saadaan haltuun kokonaan tai osittain tietoja yllämainituista ohjelmista. On myös kiellettyä muuttaa, kääntää, purkaa tai segmentoida upps:n tekemää työtä.
Käyttäjä sitoutuu pitämään sopimuksen mukaisesti salassa erityisesti tekniset ja liiketaloudelliset tiedot liittyen upps:n palveluiden käyttöön sekä sitoutuu käyttämään upps:n palvelua vain sopimuksen mukaiseen käyttötarkoitukseen (Huone- ja hotellivaraukset). Jokainen laiton Upps:n palveluiden käyttö johtaa oikeudellisiin toimenpiteisiin.


7. Tietosuoja, elektronisen tien toimittaminen
7.1.
Käyttäjä hyväksyy, että kaikki tiedot, erityisesti maksullinen henkilökohtainen tieto tarkoitettu markkinoimaan käyttäjän yritystä, automaattisesti tallennettaan ja työstetään upps:n toimesta.
Käyttäjä hyväksyy, että hän noudatta tietosuojalakia niiden tietojen suhteen, jotka hän on saanut upps:ltä asiakkaista, ja jos kolmas osapuoli saa näitä tietoja haltuun, ei upps ole tästä vastuussa eikä myöskään korvausvelvollinen.
7.2.
Käyttäjä on täysin ymmärtänyt, ettäupps:llä on pääsy kaikkiin lähetettyihin tietoihin, kuten varauskyselyihin jne., elektronisesti lähetettyihin laskuihin ja muistutuksiin, ja upps:lla on myös oikeus tutkia nämä tiedot teknisesti.


8. Suorituspaikka ja oikeuspaikka, sovellettava laki:
Käyttösopimus on itävallan oikeuden alla ilman siirtämisnormeja kansainväliseen yksityisoikeuteen. Käyttäjä ja UPPS sopivat kaikista erimielisyyksistä liittyen tähän sopimukseen mukaan luettuna kysymykset liittyen sopimuksen syntymiseen sekä sen jälkivaikutuksiin voimassa olevan viranomaisen kanssa sekä seuraavan tuomioistuimen kanssa Spittal/Drau.


9. Erityisiä määräyksiä ja ilmoitusvelvollisuuksia käyttäjille
Teidän sopimuskumppaninne on:
Schrall GmbH
A-9841 Winklern, Langang 19
Voitte esittää kaikenlaiset reklamaatiot joko suoraan Scrall GmbH:lle tai omalle tukityöntekijällenne (asiakasneuvontaan).
Irtisanomissuojalain ja ECG:n (E-Commerce-laki) mukaan haluamme huomauttaa, että käyttäjällä on sopimusselvityksen pykälässä sopimuksen purkuoikeus joka tapauksessa seitsemän päivän sisällä sopimuksen päättämisestä. Tällä viitataan yleisten sopimusehtojen kohtaan 3, jonka mukaan UPPS myöntää jokaiselle käyttäjälle 30 päivän purkuoikeuden.
Käyttäjällä on irtisanomissuojalain § 15 mukaan sopimuksen purkuoikeus 2 kuukautta ennen ensimmäisen vuoden umpeutumista, sen jälkeen aina ennen jokaisen puolen vuoden jakson umpeutumista.
Mainoksenne kustannukset ovat 150 EUR sekä 20% ALV vuodessa. suuruiset


10. Loppumääräykset
10.1.
Kaikenlaiset muutokset sopimukseen tulee tapahtua kirjallisessa muodossa. Suullisesti tehtyjä sivusopimuksia ei sallita.
10.2.
Sopimuksen siirtyminen oikeudenomistajille.
10.3.
Jos Jokin tämän sopimuksen ehdoista on täysin tai osittain sitomaton, mitätön tai valituskelpoinen, ei tämä vaikuta muiden ehtojen kelpoisuuteen. Sitomaton ehto korvautuu sitovalla ja voimassaolevalla ehdolla, joka vastaa parhaiten poistettavan ehdon tarkoitusta.
Yleiset sopimusehdot on alun perin laadittu saksan kielellä, ja jos näissä sopimusehdoissa esiintyy epäselvyyksiä muilla kuin saksan kielillä, on saksaksi laadittu versio, joka on ratkaiseva.